Az oktatásról

Pedagógiai programunkban – az eddigi gyakorlatunknak megfelelően – hangsúlyos szerepet kapnak a magyar nyelv, idegen nyelv, a matematika, informatika, a természetismeret és a testnevelés tantárgyak.

Első osztályban az olvasást hangoztató-elemző-összetevő módszer segítségével tanítjuk. A szótagolással alapozzuk meg a helyesírási készséget is. Fontos feladatnak tekintjük a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését. Alapvető célunk, hogy a gyerekek szabatosan, választékosan tudják kifejezni gondolataikat anyanyelvükön.

Az első és második osztályokban az Apácai kiadó tankönyvcsaládját alkalmazzuk. Fejlesztő pedagógus és logopédus segíti a beszédhibák, olvasási, írási nehézségek leküzdését. A tanítók heti két órában differenciált képességfejlesztést végeznek.

Idegen nyelvet (angol vagy német) első osztálytól kezdve tanítunk játékos, szóbeli formában választható óra keretében. 4. osztálytól kezdve az idegen nyelv a kötelező tantárgyak között szerepel, heti három órában.

Délutáni foglalkozás keretében második idegen nyelvet tanulhatnak (elsősorban 7-8. osztályosoknak ajánlott!) Angol, német, francia vagy orosz választható. Minden évben német tábort szervezünk külföldön.

Matematikából az alsó tagozaton a négy alapművelettel való gyors és biztonságos számolás elsajátíttatása, valamint a logikus gondolkodás és a problémamegoldó készség fejlesztése a fő célunk.

Informatikát a 4. évfolyamtól kezdve kötelező tantárgyként tanítunk.

Multimédiás eszközökkel felszerelt számítógépek segítik az oktatást a különböző szaktermekben. Ezeket a gépeket elsősorban idegen nyelvek gyakoroltatására, de ugyanakkor közismereti tárgyak (pl. biológia, földrajz, ének-zene, képzőművészet, közlekedési ismeretek, stb.) interaktív tanítására és gyakoroltatására használjuk tanórákon vagy a tanítás utáni foglalkozásokon. Iskolánk számítógéptermében a gépek teljes cseréje 2007. októberében történt meg. Második számítógéptermünk átadása 2008. februárjában várható. Legújabb szerzeményünk az „ún.” digitális interaktív tábla, amely szinte valamennyi tantárgy oktatásában szerepet kap.

Tanuszodánk, tornatermeink lehetővé teszik, hogy tanulóink valóban mindennapi testedzésben részesüljenek. A kötelező testnevelési óra mellett már az 1. osztálytól kezdve minden évfolyamon a gyerekek heti 1 fakultatív testnevelési órát vehetnek fel. Az első évfolyamon ezen óra keretében úszást oktatunk. A 2. évfolyamtól 4. évfolyamig a kötelező úszásoktatás is helyben van, nem kell a kerület másik részébe időigényesen buszoztatni iskolánk tanulóit. Mindennap úszhatnak azok a gyerekek, akik akár egészségük, akár tehetségük, kedvtelésük miatt erre igényt tartanak.

Továbbá: A 2006/2007-es tanévtől iskolánkban a gyógytestnevelésre javasolt gyermekekkel szakképzett kollégánk foglalkozik. A 2007/2008-as tanévtől fejlesztő pedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küszködő tanulókat. Szintén ettől az évtől gyermekpszichológus tanácsait is igénybe vehetjük, aki főként a pályaválasztásban szakértő. Alsó tagozatban heti 1 óra gyermekvilág óra, melyet egy kis üdítő szigetnek szánunk a tanórák tengerében. Oldott légkörű beszélgetések, ünnepi készülődések, illemtan, tánc, társasjáték, egészséges életrend kialakítása, egymás jobb megismerése a célja.

Vélemény, hozzászólás?Farkasréti Általános Iskola
1112. Budapest, Érdi út 2.
Tel.: (061) 319-3408
Fax: (061) 309-5050

Látogassa meg
az iskola honlapját is!TámogatóinkVALDOCCO cukrászda
Bp. V. kerület,
Múzeum krt. 7.
AUGUSZT Pavilon Cukrászda
Bp. XI. kerület,
Sasadi út 190.PartnereinkBudai Sas-hegy Természetvédelmi Terület
Bp. XI. kerület,
Tájék utca 26.


Letölthető kiadvány